فردا!

 

از:محمد کریمˏجوهری

با یادˏاستاد عباسˏکیارستمی!

به زبان پارسی پیش رو!

 

نگاهت را٬

 

هزاران درود باد!

 

که کوه وار و سرافراز ٬

 

رها بودی!

 

ترانه خوانˏ٬

 

رهایی و ستاره و٬

 

دریا بودی!

 

جهان زیرˏپایت بود!

 

و آرام و آسوده٬

 

از همه­ یˏراه­ ها٬

 

دشت­ ها و روستاها٬

 

خود را به دل­ ها٬

 

رسانده بودی و٬

 

فردا بودی!

 

***

ای بهارˏشکوفا!

 

شب در نگاهت نبود٬

 

که همه روز بودی٬

 

پیروز بودی!

 

هنوز بودی!

منبع : نخستین پایگاه ادبی پارسی پیش رواستاد کیارستمی
برچسب ها : بودی دانلود زيرنويس فارسي